Carrig Culture

Gaeilge. Caint, Cómhra agus Cóluadar. Homework for the next Céilí….

Ceacht a h-Aon                               

Guta(i) = Vowel(s)

LEATHAN   = Broad                                                 CAOL = Slender

A         O         U                                                                     I           E

With Seimhiú = lenition

Á         Ó         Ú                                                                     Í           É

————————————————————————————————————–

Aon                  Dó                   Much is bó  (One, two pig and cow)

Trí                    Ceathar          Bróga leathair (Three, four Leather shoes)

Cúig                 Sé                    Cupán tae  (Five, six cup of tea)

Seacht              Ocht                Sean-bhean bhocht (Seven, eight poor old woman)

Naoi                 Deich              Císte te (Nine, ten warm cake)

————————————————————————————————————–

Gluais (Vocabulary)

Guta(i)                        Vowel(s)

Síne fada                   Long stroke (Lenition)

Séimhiú                     Aspiration

Aon                              One

Dó                                Two

Trí                                Three

Ceathar                      Four

Cúig                             Five

Sé                                 Six

Seacht                        Seven

Ocht                           Eight

Naoi                          Nine

Deich                        Ten

Much                        Pig

Bó                              Cow

Cupán                      Cup

Tae                            Tea

Bróg(a)                    Shoe(s)

Leathar                     Leather

Bean                          Woman

Sean-bhean           Old Woman

Bocht                       Poor

Císte                         Cake

Te                              Warm (hot)

Leave a Reply